Sortiment

Přehled sortimentu

Bednící stavební systém 

Nejširší nabídka bednících tvárnic

Keramické zdící prvky 

Broušené keramické cihly, určené pro nosné i nenosné zdi. V provedení pero-drážka není třeba vytvářet styčné spáry, čímž se šetří materiál. 

Akustické cihly.

Keramické překlady 

Používají se na zhotovení nosných nadotvorových překladů ve vnitřních nosných a obvodových stěnách.

Malty a pěny 

LeierPLAN malta na tenkou spáru, sloužící na zhotovení zděných konstrukcí stavěných z broušených cihel LeierPLAN.

Block FIX pěna na cihly určená na zdění obvodových stěn a příček a k lepení broušených cihelných tvarovek.

Stropní stavení systém 

Nejlehčí stropní systém na trhu s vysokou nosností a kvalitou s variabilní tloušťkou 20 až 31 cm.

Zdarma Vám vypracujeme přesný kladečský plán Vašeho stropu s detailním rozpisem potřebného materiálu a zajistíme i odbornou podporu při samotné realizaci stropu.