Leier

Přehled sortimentu

Keramické zdící prvky 

Broušené keramické cihly, určené pro nosné i nenosné zdi. V provedení pero-drážka není třeba vytvářet styčné spáry, čímž se šetří materiál.

Keramické překlady 

Používají se na zhotovení nosných nadotvorových překladů ve vnitřních nosných a obvodových stěnách.

Malty a pěny 

LeierPLAN malta na tenkou spáru, sloužící na zhotovení zděných konstrukcí stavěných z broušených cihel LeierPLAN.

Block FIX pěna na cihly určená na zdění obvodových stěn a příček a k lepení broušených cihelných tvarovek.

Technický popis, jednotlivých položek

Keramické zdící prvky

LeierPLAN 45

Určena pro obvodové nosné zdi šířky 45 cm. Při zdění z cihel v provedení pero-drážka se do svislé spáry nedává malta, tím se šetří materiál a zvyšuje tepelný odpor zdiva.

LeierPLAN 38 N+F

Určena pro obvodové nosné zdi šířky 38 cm. Při zdění z cihel v provedení pero-drážka se do svislé spáry nedává malta, tím se šetří materiál a zvyšuje tepelný odpor zdiva.

LeierPLAN 30 N+F

Vhodná na zhotovení hrubých obvodových nosných a výplňových zdí skeletových konstrukcí a vnitřních nosných zdí šířky 30 cm. Díky provedení pero-drážka není potřebné vytvářet svislou spáru. Tohle řešení šetří materiál.

LeierPLAN 25 N+F

Vhodná pro vnitřní nosné zdi síly 25 cm. Při zdění z cihel ve zhotovení pero-drážka se do svislé spáry nedává malta, tím se šetří materiál.

LeierPLAN 17,5 N+F 

Vhodná na nenosné dělicí příčky síly 17,5 cm.

LeierPLAN 14 N+F 

Vhodná na nenosné dělicí příčky síly 14 cm.

LeierPLAN 12 N+F 

Vhodná na nenosné dělicí příčky síly 12 cm.

LeierPLAN 11,5 N+F 

Vhodná na nenosné dělicí příčky síly 11,5 cm.

LeierPLAN 10 N+F /Leiertherm

Vhodná na nenosné dělicí příčky síly 10 cm.

Keramické překlady

Keramické překlady MDA

Používají se na zhotovení nenosných překladů ve vnitřních nenosných příčkách.

Keramické překlady MDE

Jejich výška je identická s výškou zdících tvarovek. Používají se na zhotovení nosných nadotvorových překladů v nosných a obvodových stěnách.

Keramické překlady na příčky MDVA

Používají se na zhotovení překladů v příčkách.

Malty a pěny 

Malta na tenkou spáru LeierPLAN je zdící směs na bázi cementu a vápna, sloužící na zhotovení zdících konstrukcí postavených z broušených cihel LeierPLAN. Je vhodná pro realizaci nosných i nenosných zdí.

Doporučená lepící pěna BlockFix je lepící, montážní a těsnící polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi vlivem vzdušné vlhkosti. Je určena na zdění obvodových stěn a příček z broušených cihelných tvarovek LeierPLAN.